Placering av basstationer var lämplig

Omständigheten att det är fråga om befintliga anordningar som upplåts med hyresrätt talar enligt Högsta domstolen för att placeringen av basstationerna är lämplig. När klagandena inte visat på konkreta omständigheter som talar emot placeringen och då övriga förutsättningar är uppfyllda förklarar domstolen att ledningsrätt ska upplåtas.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.