Vattenfall nekas upplåtelse av ledningsrätt

Den huvudsakliga frågan var om olägenheterna kring Vattenfalls upplåtelse av ledningsrätt för två fastigheter, och i övrigt från enskild synpunkt, övervägde de fördelar som kunde vinnas genom upplåtelsen. Högsta domstolen kommer till den slutsatsen att vid en intresseavvägning finns det inte förutsättningar att upplåta någon ledningsrätt.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.