Upplåtelsen stred mot ledningsrättslagen

Hovrätten konstaterar att den upplåtelse av ledningsrätt som i förevarande fall gjorts dels i fast egendom, dels i lös egendom strider mot ledningsrättslagen. Fastighetsdomstolens utslag och lantmäterimyndighetens beslut har därför undanröjts.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.