Tomträtt inget hinder mot ledningsrätt i fastighet

Hovrätten finner sammanfattningsvis att det inte föreligger något generellt hinder enligt ledningsrättslagen mot att upplåta ledningsrätt i en fastighet som är upplåten med tomträtt. Teliabolagens ansökan om ledningsrättsåtgärd berörande Arlanda 2:2 borde därför inte ha avvisas av lantmäterimyndigheten.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.