Ledningsrättslagen var inte tillämplig

Varken mark- och miljööverdomstolen eller mark- och miljödomstolen finner att ledningsrättslagen kan anses tillämplig på de va-ledningar som skulle komma att belasta en jordbruksfastighet i Simrishamns kommun. Lantmäterimyndighetens beslut att upplåta ledningsrätt undanröjs därmed.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.