Skada hos grannen är betydande olägenhet

Om det står klart att den åtgärd som en ansökan om bygglov avser kommer att leda till fysisk skada på grannfastigheten och om grannen förklarat att han eller hon inte är beredd att tåla skadan, så ska skadan enligt Högsta domstolen regelmässigt ses som en betydande olägenhet i vid bedömningen av bygglovet.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.