Byggnad över ledning godtas

Det är enligt Mark- och miljööverdomstolen givet att byggnaden över spillvattenledningen påverkar förutsättningarna för bolaget att utföra arbeten med ledningen. Det står dock inte klart att bolagets rätt enligt servitutsavtalet inskränks. Därför behöver rätten enligt servitutsavtalet inte beaktas i bygglovsprocessen.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.