Målnummer
HD-T-2076-21
Datum
2022-12-02
RUBRIK
Bostadsrätten ska ingå i bodelning även om ena parten köpt den
KOMMENTAR
Kvinnan bodde i en hyresrättslägenhet dit mannen flyttade, när de inledde ett samboförhållande. Ett år senare ombildades hyresrätten till bostadsrätt. Kvinnan blev då, enligt avtal med bostadsrättsföreningen ensam innehavare av bostadsrätten. 11 år senare upphörde samboförhållandet och tvist uppkom mellan parterna när det gällde frågan om lägenheten utgjorde samboegendom. En bodelningsförrättare bedömde att bostaden skulle ingå i bodelningen. Kvinnan klandrade beslutet och tingsrätten biföll hennes talan och hovrätten fastställde tingsrättens beslut. Båda domstolarna har, till skillnad från bodelningsförrättaren, bedömt att bostadsrätten inte utgjorde samboegendom och att den därför inte ska ingå i bodelningen mellan parterna. Högsta domstolen har prövat frågan om en bostad har förvärvats för gemensam användning i sambolagens mening, när en hyresrätt har ombildats till en bostadsrätt och hyresrätten innehades av den ena parten redan före samboförhållandet. HD konstaterar att en bostadsrätt är en annan typ av egendom än en hyresrätt. I samband med ombildningen upplöses hyresförhållandet och en hyresgäst som i samband med en ombildning ingår i ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen förvärvar en tillgång som inte existerade före ombildningen. Samtidigt upphör hyresrätten. Bodelning enligt sambolagen ska som framgått göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (8 §). Om den gemensamma bostaden enligt 5 § vid den tidpunkten utgörs av en bostadsrätt är det följaktligen bostadsrätten som utgör samboegendom, under förutsättning att den är förvärvad för gemensam användning. Om en ombildning av en hyresrätt har skett under samboendet är det - åter under förutsättning att bostaden är avsedd att användas gemensamt - fråga om ett förvärv av egendom i sambolagens mening (3 §). HD finner att när kvinnan förvärvade bostadsrätten till lägenheten, så bodde redan parterna där som sambor och de använde sedan lägenheten som sitt gemensamma hem. Det innebär att bostadsrätten förvärvades av kvinnan för deras gemensamma användning och utgör därför samboegendom enligt 3 § sambolagen. Bostadsrätten ska därför ingå i bodelningen.
Saken
Klander av bodelning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.