Kan man överse med bristerna i samrådsförfarandet?

HD prövar om en ansökan att bygga en vidkraftspark ska avvisas på grund av bristande samråd, eller om bristerna inte var tillräckligt allvarliga.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.