Särskilda behov tillmäts ingen större betydelse

Mannens sjukdom innebar täta toalettbesök. Han ville därför installera en mulltoalett i sjöboden för att slippa gå till gästhamnens toaletter. Mark- och miljödomstolen finner med hänsyn till att ägarförhållandet för fastigheten lätt kan ändras att behovet inte kan tillmätas någon större betydelse.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.