Funktionshindrad nekas brygga med ramp

Nämnden i Sollentuna kommun meddelade strandskyddsdispens för en brygga med ramp då en av de boende på fastigheten var funktionshindrad. Länsstyrelsen upphävde dispensen. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet då det inte framgår att bryggan och rampen tillgodoser ett behov av anpassning för ökad tillgänglighet för en bredare allmänhet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.