Ingen särskild hänsyn togs till rullstolsbunden

Den rullstolsbundne mannen tyckte att det var kallt i lägenheten och han besvärades av drag. Han yrkade att mer utförliga mätningar skulle göras i lägenheten och att särskild hänsyn skulle tas till hans handikapp. Mark- och miljödomstolen avslår dock överklagandet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.