Brygga för funktionshindrade nekas

Mannen ville ha en brygga där funktionshindrade kunde ta sig i och ur en båt. Bryggan skulle vara tillgänglig för allmänheten och tillgodose ett behov som inte kunde tillgodoses på annat sätt i Falu kommun. Mark- och miljödomstolen nekar dispens då bryggan inte bidrar till landsbygdsutveckling, då det går att ta sig till fastigheten landvägen och då bryggan inte kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse eftersom det finns en tillgänglighetsanpassad badplats i närområdet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.