Fält i journal får inte lämnas tomt

Då det inte var aktuellt med något anpassat skyddsavstånd vid spridningen av växtskyddsmedlet lämnade lantbrukaren fältet om anpassat skyddsavstånd tomt i sprutjournalen. Mark- och miljööverdomstolen finner att uppgiften om anpassat skyddsavstånd är obligatorisk och att lämna fältet tomt inte kan jämställas med ett streck eller en nolla. Lantbrukaren ska således påföras miljösanktionsavgift.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.