Avgift tas ut för skrivfel

Det var första gången mannen skulle fylla i en stallgödsel-journal och han fyllde av misstag i volymen i kvadratmeter istället för i kubikmeter och skrev fel uppgift på vilken mängd gödsel som bortlämnats. Fältet för djurslag var vidare tomt då han tänkte att det framgick att det rörde sig om en hästgård. Han påfördes en miljösanktionsavgift för misstagen. Mark- och miljödomstolen finner att befrielse från avgiften inte kan komma i fråga.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.