Syfte med besprutning måste anges

Lantbrukaren hämtade en sprutjournal från internet och antog att den innehöll alla obligatoriska uppgifter. Miljönämnden upptäckte dock att syftet med användningen av växtskyddsmedel inte fanns med i journalen och påförde lantbrukaren en sanktionsavgift. Mark- och miljödomstolen finner inga skäl att lämna eftergift.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.