Utsläppsförbud var inte för ingripande

Mark- och miljödomstolen menade att ett utsläppsförbud var för ingripande då det saknades tecken på att utsläppet av avloppsvattnet medförde några risker. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det funnits fog för förbudet då det saknas uppgifter om hur anläggningen är utförd och då luftningsrör saknas.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.