Tillstånds rättskraft hindrar utsläppsförbud

Ägarna till en fastighet i Värmdö kommun förbjöds att släppa ut avloppsvatten. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det finns ett tillståndet till avloppsanläggningen från år 2004 och att tillståndets rättskraft medför att det inte nu kan ställas ytterligare krav med stöd av de allmänna hänsynsreglerna.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.