Utsläppsförbud för avlopp vid fjärd

Avloppsanläggningen anlades år 1987 och saknar luftningsrör. Med hänsyn till detta samt till att anläggningen ligger endast 20 meter från en fjärd finner Mark- och miljööverdomstolen att det finns fog för ett beslut om utsläppsförbud från vattentoalett.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.