Utsläppsförbud kunde skjutas på framtiden

Avloppsvattnet leddes ut till en slambrunn utan slamavskiljande funktion och sedan direkt ut i ett dike. Mark- och miljödomstolen bifaller fastighetsägarens yrkande om att förbudet att använda anläggningen ska börja gälla år 2025 istället för år 2023.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.