Utsläppsförbud trots ny bevisning

Mark- och miljödomstolen undanröjde utsläppsförbudet då fastighetsägaren gett in bevisning som gav visst stöd för att det fanns någon form av efterföljande rening efter slamavskiljaren. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att förbudet ska stå fast då det är uppenbart att anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.