Utsläppsförbud var inte proportionerligt

Nämnden menade att avloppsanläggningen från 1986 hade brister redan vid uppförandet och att infiltrationen och luftningen var undermålig samt att byggnader och växter påverkade anläggningens funktion. Fastighetsägaren förbjöds därför att använda anläggningen. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det inte framkommit att det finns sådana brister att ett förbud att använda anläggningen är proportionerligt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.