Uppsägning var inte verkningsfull

Lokalhyresgästen gjorde en uppsägning för villkorsändring och begärde förlängd hyrestid. En förlängning av hyrestiden innebär enligt hovrätten dock ett nytt hyresavtal och en sådan begäran kan inte framställas inom ramen för en uppsägning för villkorsändring. Därför var uppsägningen oklar och inte verkningsfull.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.