Obegripliga villkorsändringar lagstridiga

Tullmyndigheten sa upp hyreskontraktet för villkorsändring. Men hyresvärdarna förstod inte vad tullmyndigheten ville ändra på. Enligt hovrätten uppfyller uppsägningen inte jordabalkens krav.

Richard Byström

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.