Tydliga besked krävs i uppsägning

Högsta domstolen fastslår att en uppsägning för villkorsändring av en lokalhyresgäst måste, i centrala frågor och andra frågor som kan antas vara av väsentlig betydelse för hyresvärden, ge tydliga besked om vilken ändring som hyresgästen önskar. Parterna ska efter uppsägningen utan vidare kunna gå in i förhandlingar om en förlängning.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.