Boxmodellen tillåts inte

Bolaget yrkade att boxmodellen med fri placering av vindkraftverken skulle få användas. Mark- och miljödomstolen finner dock att miljökonsekvensbeskrivningen inte ger tillräckligt stöd och underlag för ett sådant tillstånd.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.