Tillstånd enligt boxmodellen upphävs

Tillståndet enligt boxmodellen till 92 vindkraftverk i Ljusdal upphävs av Mark- och miljööverdomstolen. Vindkraftparkens omfattning och områdets naturvärden i kombination med den fria placeringen medför att domstolen inte kan bedöma konsekvenserna av verksamheten och därmed inte heller lokaliseringens lämplighet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.