Vattenfall får tillstånd enligt boxmodellen

De 13 vindkraftverken får enligt Mark- och miljööverdomstolen placeras enligt boxmodellen i fyra delområden i Gislaveds och Tranemo kommuner. Ett av underinstansen meddelat villkor om närmaste avstånd till bostäder upphävs.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.