Vindkraftpark enligt boxmodellen godtas

Ett vindbolag fick tillstånd enligt boxmodellen att uppföra 35 vindkraftverk med fri placering inom tre delområden i Kramfors kommun. Mark- och miljööverdomstolen finner att delområdena begränsats med hänsyn till fågel- och djurliv samt övriga naturvärden och att beslutsunderlaget är tillräckligt för att bedöma och godta alla tänkbara placeringar av vindkraftverken inom verksamhetsområdet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.