Skogsförvärv var inget rationaliseringsförvärv

Att mannens skogsinnehav femfaldigats är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att det ska anses vara ett rationaliseringsförvärv. Det saknas enligt rätten intyg, kartor, beräkningar och annat som kan visa att det föreligger ett rationaliseringsförvärv. Därmed medges inget skogsavdrag.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.