Bättre åtkomst ger ökat skogsavdrag

Kammarrätten finner att fastigheterna som huvudsakligen ligger med bredsida mot tidigare skogsinnehav och som möjliggör bättre åtkomst till det tidigare innehavet ska ses som rationaliseringsförvärv. Därmed ska innehavaren medges förhöjt skogsavdrag.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.