Förvärven rationaliserade skogsbruket

Mannen har enligt kammarrätten gjort sannolikt att de aktuella förvärven av skogsfastigheter utgjort ett led i skogsbrukets yttre rationalisering. Därmed ska han medges skogsavdrag med hela den avdragsgrundande skogsintäkten.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.