Små effekter räcker

Det finns enligt kammarrätten inget stöd för att bestämmelserna om skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv inte är tillämpliga när rationaliseringseffekterna är begränsade. Det finns inte heller något krav på att den förvärvade ytan ska ha viss omfattning eller visst förhållande till den befintliga skogsverksamheten. Därför medges yrkat skogsavdrag.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.