Målnummer
AD-50-22
Datum
2022-11-30
RUBRIK
Rätt avskeda anställd som vägrade munskydd
KOMMENTAR
Ett bolag som verkar inom lagerhållning och distribution av läkemedel har under en period infört ett obligatoriskt krav på att bära munskydd eller visir i arbetet på lagret för att motverka smittspridning av covid-19. En anställd ifrågasatte kravet och angav att han skulle drabbas av hälsoproblem om han var tvungen att bära ansiktsskydd. Bolaget kom överens med den anställde om viss anpassning av hans arbete, på så sätt att han skulle arbeta i en särskild lokal, dock ej på lagret. Han rörde sig trots det på lagret utan ansiktsskydd och när han fick en tillsägelse sjukanmälde han sig. Under en period sjukanmälde han sig ett antal gånger och vägrade bära ansiktsskydd när han var på arbetet. Han underrättades senare om tilltänkt avskedande och arbetsbefriades. Tvist har uppstått om det fanns laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen konstaterar att de är ostridigt och utrett att den anställde vid upprepade tillfällen inte följde bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna och att han under en period inte kom till arbetet på grund av kravet på ansiktsskydd. Arbetsdomstolen finner inte heller att facket visat att den anställdes hälsa skulle påtagligt försämras om han följde ordern. Han var således skyldig att lyda bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna. Arbetsdomstolen konstaterar vidare att bolaget erbjudit honom att så långt bolaget ansåg möjligt arbeta utan att bära ansiktsskydd och därmed tagit hänsyn till vad han berättat om sina besvär med att använda sådant skydd. Bolagets beslut om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att förhindra eller minska risken för smitta på arbetsplatsen av en då både allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Att i det läget vid upprepade tillfällen trotsa beslutet genom att vistas i lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd framstår som ett mycket allvarligt brott mot vad som ålegat den anställde. Arbetsdomstolen finner sammantaget att bolaget hade laga grund för avskedandet.
Saken
ogiltigförklaring av avskedande m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.