Priser och beräkningsgrunder ändrades i tilläggsavtal

Polismyndighetens avtal om bärgning och destruktion slog fast fast pris inom en hämtningsradie samt tilläggspriser per kilometer. Sen skrevs ett tilläggsavtal där både radie och priser ändrades. Innebar ändringen en otillåten direktupphandling? HFD prövar frågan.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.