Målnummer
HD-PT-B-1103-23
Datum
2023-09-11
RUBRIK
HD prövar om "körkortsinnehavare" var medveten om att han inte hade körkort
KOMMENTAR
En man ansökte hos Transportstyrelsen om att få byta sitt ungerska körkort till ett svenskt. Det ungerska körkortet var i sin tur ett utbyte av ett uzbekiskt körkort. Uzbekiska inrikesdepartementet meddelade dock att det aldrig utfärdats något uzbekiskt körkort för mannen. Detta ledde till att ungersk myndighet permanent drog in det ungerska körkort som utfärdats för mannen. Hovrätten har konstaterat att mannen inte haft körkortsbehörighet i Uzbekistan och därmed inte heller i Ungern eller Sverige. Mannen anför att han rest till Ungern för att ta körkort, men då köerna var så långa reste han till Uzbekistan och tog körkort där. Hovrätten ansåg inte hans beskrivning trovärdig och dömdes för brukande av osann urkund samt för olovlig körning. Mannen har överklagat till Högsta domstolen som meddelar prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning av de faktiska omständigheterna och att mannen kände till att han inte hade körkortsbehörighet i Uzbekistan.
Saken
Brukande av osann urkund m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.