Domvilla när avtalsservitut inte beaktades vid fastighetsbildning

Två fastigheter bildade en samfällighet vid stranden. En tredje fastighet fick tillgång till strandlinjen genom ett avtalsservitut. Genom fastighetsregleringar 50 år senare övergick samfälligheten i andra fastigheter. Den tredje fastigheten behandlades aldrig som sakägare men HD slår fast att detta innebar domvilla.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.