Fel ta ut byggsanktionsavgift för murar som avgränsar gångar fram till uteplats

Det finns inga krav på att en uteplats måste kunna möbleras för att kunna ses som en sådan skyddad uteplats som avses i 9 kap. 4 § PBL. Murar som har uppförts intill ett bostadshus kortsidor och skapat gångar fram till en större uteplats på husets ena långsida har inte krävt bygglov och det har därför inte funnits grund för att ta ut byggsanktionsavgift för byggande av dessa murar.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.