Staten har inte anledning att stå för kostnaderna för distansförsvarare

För att staten ska ersätta merkostnader som uppstår när en offentlig försvarare har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten ska målet inte bara vara av mycket allvarligt slag, det ska också finnas speciellt komplicerade frågor och få försvarare med tillräcklig kompetens på domstolsorten.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.