HFD ändrar förhandsbesked om pensionsförsäkring

Kapitalet i en pensionsförsäkring måste förvaltas och det strider inte mot pensioneringssyftet att arvodet till den som förvaltar försäkringen tas ur försäkringskapitalet. Detta innebär inte att försäkringen inte längre är en pensionsförsäkring.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.