6 procent för stor byggarea är en liten avvikelse

Ytterväggarna blev för tjocka och byggytan blev därför större än bygglovet angett. Kommunen avslog fastighetsägarnas ansökan om bygglov i efterhand. Mark- och miljööverdomstolen menar dock att avvikelsen inte är så stor att huset måste rivas.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.