Patent- och marknadsöverdomstolen häver företagsnamns registrering

Företagsnamnet kan förväxlas med äldre EU-varumärken, konstaterar Patent- och Marknadsöverdomstolen som fastställer underinstansens beslut att häva företagsnamnet. Däremot finner inte Patent- och Marknadsdomstolen att registreringen gjorts i ond tro, eftersom registreringen inte varit avsett att skada.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.