Översvämningen kan inte ha orsakats av brister i va-anläggning och underhåll

Försäkringsbolaget stämde kommunen och yrkade skadestånd för försäkringsersättning som betalats ut efter en översvämning i en fastighet. Men Mark- och miljödomstolen finner inte att översvämningen berodde på bristande dimensioner på va-anläggningen eller bristande underhåll.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.