Hyresgästföreningen hade rätt att överklaga beslut

En hyresgästförening överklagade byggnadsnämndens beslut lämna en tillsynsanmälan utan åtgärd. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen fann att hyresgästföreningen inte hade talerätt eftersom den inte äger någon fastighet i anslutning till den där tillsynsanmälan lämnats in. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att hyresgästerna har ett sådant intresse av beslutet att de har rätt att överklaga.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.