Resning beviljad för skatt som debiterats två gånger

Ett svenskt bolag beskattades för kapitalvinst i samband med inlösen av ett utländskt bolag. Bolagets överklagande avslogs och HFD meddelade inte prövningstillstånd. Men bolagets ägare hade beskattats för samma inkomster och HFD beviljar därför resning och sätter ner bolagets inkomst.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.